Felhasználói feltételek

A termalfurdo.hu portál oldalait a Virtual Tour Online Kommunikáció és Médiaszolgáltató Kft. (5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27., továbbiakban Virtual Tour Kft.) üzemelteti.

Adatvédelem


A termalfurdo.hu tartalma ingyenesen olvasható. A nyereményjátékainkban való részvétel azonban regisztrációhoz kötött. Ennek keretében bizonyos adatainak (pl. név, cím, e-mail) megadása kötelező, mivel a nyereményekről szóló tájékoztatót postán juttatjuk el Önnek, míg más adatok (pl. preferenciák) megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. A nem kötelezően megadandó adatokból statisztikai adatokat készítünk, segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább. A Virtual Tour Kft. mint adatkezelő, az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilvántartani. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük más számára hozzáférhetővé.
A Virtual Tour Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása a technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez az internetes oldalainkat elérhetővé tevő szolgáltatóra is vonatkozik, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.
A Virtual Tour Kft. bármikor rendelkezésére áll, hogy az Ön, általunk kezelt személyes adataival kapcsolatosan Önnek tájékoztatást adjon. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy a Virtual Tour Kft. személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan nem elvárásainak megfelelően jár el, kérjük, haladéktalanul jelezze ezt nekünk, hogy az esetet kivizsgálhassuk, s gyakorlatunkat az Ön igényeihez igazíthassuk. Önnek ahhoz is joga van, hogy jogsérelem bekövetkezte vagy annak közvetlen fennállásának veszélye esetén panaszával az adatvédelmi biztoshoz forduljon. E körben Önt a közérdekű bejelentővel azonos jogi védelem illeti meg.
Amennyiben kiderül, hogy Ön valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg, vagy a termalfurdo.hu portál használata során kárt okozott, a Virtual Tour Kft. az ebből eredő kárát jogosult lesz Ön felé érvényesíteni, és Ön köteles valamennyi ebből eredő követeléssel szemben a Virtual Tour Kft.-t megóvni és azokat viselni. Ilyen esetben minden tőlünk telhető segítséget megadunk az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Felelősség kizárása


A termalfurdo.hu oldalainak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, az ott hozzáférhető tartalom pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a termalfurdo.hu portál üzemeltetője, a Virtual Tour Kft. nem felel.
A termalfurdo.hu portál harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Virtual Tour Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a portálról. Ezen felül a Virtual Tour Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak, valamint a portálon megjelenő hirdetések tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.
A hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezéseit, valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

A termalfurdo.hu tartalma


A termalfurdo.hu portálon található tartalom a Virtual Tour Kft. szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel.
A szöveges tartalom másodközlése kivonatos formában a forrás megjelölésével, a Virtual Tour Kft. előzetes írásbeli jóváhagyása mellett, a termalfurdo.hu nyitóoldalára (www.termalfurdo.hu) mutató link elhelyezésével lehetséges.

Az ezzel kapcsolatos igényeket az [email protected] e-mail címre várjuk.

 

Virtual Tour Kft.
Székhely: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27.

Postai cím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. 3. em.
Cg. szám: 04-09-007703
Adószám: 13484705-2-04
Web: www.termalfurdo.hu
E-mail: [email protected]  

 

 

Tárhely szolgáltató:

 

Websas.hu Kft.
Cím: 1149 Budapest, Egressy út. 27-29. B/3
Email cím: [email protected]