Aktuális akciók
Őszi akciókŐszi akciók Karácsonyi ajánlatokKarácsonyi ajánlatok Szilveszteri ajánlatokSzilveszteri ajánlatok Karácsonyi ajándéktippekKarácsonyi ajándéktippek Fürdőbelépő ajándékbaFürdőbelépő ajándékba További ajánlatok

Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban

2017. 02. 16. 07:50
Forrás: termalfurdo.hu
Fürdőzés
A sóbarlangok, sókamrák és sós fürdők egészségre gyakorolt pozitív hatását régóta jól ismerjük. A parajdi sóra alapozva immár két esztendeje egy gyönyörű fürdőkomplexum is várja a pihenni és gyógyulni vágyókat.
Erdélyben a parajdi sót nevezhetnénk Székelyföld szürke aranyának is, hiszen a különleges kristály az egyik legjobb minőségű só a világon, 84 féle ásványi anyagot valamint őstengeri iszapot tartalmaz. A Parajdi Wellness központban is a só gyógyító erejére alapozzák legnépszerűbb szolgáltatásaikat.
Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban

A só hazája

Parajd Romániában, Hargita megyében található. Ez az erdélyi Sóvidék központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányászati lelőhelye. Parajd Marosvásárhelytől 50 km-re, a híres szovátai Medve-tó vidékétől alig 2 km-re található. Eljutva Parajdra mondhatjuk, hogy a só hazájába érünk, ahol minden a sóról és az ahhoz kapcsolódó gyógyításról szól. A falu határában emelkedik a település fölé 576 m magas kősó-szikla, amit Sóháta vagy Sóshegy néven emlegetnek. A sziklák aljából vékony, sós vizű erek fakadnak.

Már a rómaiak is felfedezték a só erejét

A só bányászata a római időkig nyúlik vissza, már akkor is működtek Parajdon és Szovátán a mára világhírű só lelőhelyek. A székelyek a 16. század közepéig szabadon használhatták a sót, de később a só kitermelése és árusítása állami monopólium lett. A sóbányák a mai napig látogathatók, autóbuszok szállítják a föld mélyébe a turistákat. Annak idején ennél jóval nehezebb volt az itt dolgozók sorsa, a harang alakú bányákba előbb létrán, majd később bivalybőr málhában ereszkedtek alá.
Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban

Csodát tesz légzőszervi betegségek esetén

Az eredetileg só lelőhelyként működő barlangok és a barlangból kiáramló sós víz ma már gyógyító ereje miatt teszi híressé Parajdot és környékét. A barlangok, különösen a sós levegőjű barlang légzőszervi betegségekre és idegrendszerre gyakorolt pozitív hatása jól ismert. A parajdi sóbányák gyógyító hatására az hívta fel a figyelmet, hogy az itt dolgozók körében ismeretlenek a légzőszervi megbetegedések. Erdélyben jelenleg csak a parajdi sóbányában működik egy kezelőközpont.

Két éve épült fel a wellness központ

A só­bá­nyá­já­ról és ke­ze­lé­se­i­ről hí­res Pa­raj­don 2015-ben nyílott meg a sós víz gyógyerejét kihasználó wellness központ. A komplexum leg­na­gyobb kin­cse a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag tar­ta­lom­mal ren­del­ke­ző ter­málvíz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, ízü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is. A hatalmas fürdőkomplexumhoz egy 7500 m2-es zöld terület is tartozik.
Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban
A központot úgy alakították ki, hogy az egészséges életmód hívei mindent megtaláljanak, amire csak szükségük van. A széles körű wellness szolgáltatások és gyógyászati kezelések mellett a pa­raj­di Well­ness Köz­pont kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt, ener­gia­fel­töl­tést és ké­nyez­te­tést a test­nek és lé­lek­nek egy­aránt, az év bár­mely sza­ká­ban.
Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban
Az épü­let­ben két 10x20 m-es me­den­ce van, ame­lyek­ből az egyik édes­vi­zű, a má­sik sós ter­mál gyógy­vi­zes, emel­lett találunk még egy 8x3m-es gye­rek­me­den­cét, 2 ja­kuz­zit, valamint sza­u­nákat, ró­mai- és tö­rök­für­dőt, és fit­neszte­rmet is. Kü­lön­le­ges él­ményt jelent a ki­lá­tás a me­den­ce­tér­ből, melynek körpanorámája az a Sóvidék csodás hegy-völgyeit tárja elénk.
Erdély kincse egy modern fürdőkomplexumban

Kirándulás a környéken

Fürdőzés előtt vagy után kellemes kirándulás is szervezhető a faluból a Vár-hegyre, Rapsóné várához, vagy a Siklodkőre. Mindkét helyen felfedezhetők az itt épült várak maradványai, amelyek az erdélyi várrendszerhez tartoztak. A gyógyulni vágyók, vagy akik menekülnének a stressz elől, felkereshetik a sóbarlangot, ahol a felnőtteket relaxálás, a gyerekeket játékterem várja, de találunk a barlangban előadótermet, sőt templomot is. Érdemes – különösen a nyári időszakban – felkeresni a gyönyörű Szovátát és a Medve-tó vidékét is.

Szóljon hozzá