Aktuális akciók
Nyári akciókNyári akciók További ajánlatok

Tudta, hogy az EU-ban bárhol gyógyíttathatná magát?

2014. 04. 16. 10:00

Fürdőzés
Majd fél éve lépett életbe az az Európai Uniós rendelet, mely szerint az Európai Unió állampolgáraként alanyi jogon igénybe vehetjük más EU-s országok egészségügyi rendszerét - mégpedig TB alapon! Ez persze jelenleg még túl szép ahhoz, hogy a igaz legyen.
Az új jogszabályt el kell különítenünk az eddig is létező jogszabályoktól:
  • a sürgősségi betegellátástól
  • illetve attól a helyzettől, mikor saját országunkban hiányzó egészségügyi szolgáltatás miatt vagyunk jogosultak EU-s gyógykezelésre.
A sürgősségi ellátások különleges, egyedi esetei viszonylag könnyen magyarázhatóak, és indokolhatóak. A második pont az, amely lényegében a korábbi EU-s szabályozást jelentette. Fontos kiegészítenünk azzal, hogy a betegbiztosítóknak csak akkor kellett finanszírozniuk, ha az adott szolgáltatás beletartozott az általuk finanszírozott kezelések körébe. Mégpedig annak ellenére, hogy az  saját működési területükön nem volt megtalálható. No, ez ritka eset volt.
Ez az eddig érvényesülő gyakorlat, úgy vélem, egyértelmű védelmet jelentett az egészségpénztáraknak, nehogy drága, külföldi gyógykezeléseket kelljen finanszírozniuk. A józan ész törvényeit tekintve a biztosító csak akkor vett fel egy saját országában nem alkalmazott eü-szolgáltatást finanszírozási körébe, ha azt
  • pénzügyi stabilitása mellett biztosítottainak jobb ellátása érdekében megtehette
  • egy speciális kezelésről volt szó, mely saját működési területén - pl. a természethez kötődése okán - nem megvalósítható, ám eredményesebb, vagy olcsóbb, mint a saját országban alkalmazott módszer
Vagyis a rendszer eddig is a tehetős, nagy pénztáraknak kedvezett, legyenek azok állami vagy magánpénztárak - de feltehetően inkább az utóbbiak. Ezt meghagyva, továbbfejlesztve született az új szabályozás, melyet 2013. október 25-én vezettek be. A fáma szerint az egyenlő alapjogok biztosítása érdekében.
Cikksorozatunk következő részére kattintva arra kaphatunk feleletet, mi más állhat az új rendszer bevezetése mögött, s van-e már valamilyen hatása?